Danh Sách Gian Hàng
1
Tổ chức quốc tế Pháp ngữ – OIF
2
Tổ chức GIZ
3
ILO
4
Đại sứ quán Đan Mạch
5
Phái đoàn Wallonie
6
Trường cao đẳng số 4 – Bộ Quốc Phòng
7
Trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc
8
Trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An
9
Trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Hà Nội
10
Trường cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp
Menu